Datautveckling

214, rue Albert Premier
41000 BLOIS - FRANCE
e-mail

Kortfattad beskrivning av ChessComment

ChessComment möjliggör framsteg i schack genom att det är så lätt att anteckna analyserna och de studerade varianterna..

Du kan använda ChessComment för att studera ett enstaka parti, eller ett problem och för att spela via e-post..

När du mottar ett parti via e-post, eller laddar ner det från en webbplats, läggs det nya draget till huvudlinjen efter det att en redan existerande variant, som innehåller detta drag, har redovisats. Alla dina analyser bevaras och skickas självklart inte till din motståndare i e-mailet.

Man kan välja storlek på schackbrädet, kommentarer och notationssystem liksom fonter. Schackpjäsernas notation kan återges på engelska, svenska eller med pjässymboler. Det finns ingen analysmaskin, eftersom det inte är programmets syfte. Bara icke giltiga drag, schack och matt signaleras.

Man kan också kopiera, klippa ut, klistra in och generera HTML. PGN- och/eller FEN-format accepteras och kan också skapas. Det är möjligt att spela Fischer-Randomschack.

Programmet fungerar i Windows (från version 95 till Seven) och det är tills vidare gratis. För att installera det, klicka här.